Piedāvājam apgūt mediācijas kursa ievada daļu personīgajai izaugsmei!

8 online nodarbības (kopā 32 akadēmiskās stundas) no apakšprogrammas 1.1. “Mediatoru apmācība” (135 akadēmiskas stundas).

KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS, SASKARSME

     Šīs tēmas būtiski mācīties mums visiem, jo īpaši tagad, kad sajūta, ka pasaule griežas nedaudz citā virzienā.

 

8 nodarbību šķērsgriezums:

  •     Saskarsmes prasmes
  •     Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
  •     Emociju palīgmateriāli
  •     Dialogs. Sarunu vadīšanas principi
  •     Konflikta teorija. Stratēģijas un eskalācija
  •     Praktiski vingrinājumi. Dažādo vajadzību ieraudzīšana
  •     Stresa pārvarēšanas metodes
  •     Mediatora personības pilnveide un tālākizglītība. Mediācija Latvijā.

 

     Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt profesionālās pilnveides un tālākizglītības sertifikātu kā arī izdarīt izvēli – turpināt pilno 135h kursu un saņemt apliecinājumu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likuma noteiktajā apjomā.

     Nodarbības plānotas:
10., 12., 24., 26. janvārī
7., 9., 21., 23. februārī
- pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

     Vienas nodarbības maksa 8 EUR.

Pieteikšanās ANKETA 32h kursam.

     Pēc apmācību kursa pirmās daļas apmeklējuma ir iespēja turpināt mācības, lai saņemtu apliecību par  135 stundu Mediācijas kursa apgūšanu.

     Pilnā (135h) mediācijas kura plānotie datumi pēc 23. februāra -
7., 9., 21., 23. marts
4., 6., 11., 13., 25., 27. aprīlis
9., 11., 23., 25. maijs un
6., 8., jūnijs 2021. gadā
- pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

Pieteikšanās ANKETA 135h kursam.


Vairāk par pilno Mediatoru apmācību kursu apakšprogrammā 1.1 skatiet šeit.


 

ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJĀM MĀCĪBĀM