Pieteikšanās noslēgusies!

 Piedāvājam kursa ievada daļu apgūt neklātienē!

8 online nodarbības (kopā 32 akadēmiskās stundas) no apakšprogrammas 1.1. “Mediatoru apmācība” (135 akadēmiskas stundas).

KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS, SASKARSME
šīs tēmas būtiski mācīties mums visiem, jo īpaši tagad, kad sajūta, ka pasaule griežas nedaudz citā virzienā.

8 nodarbību šķērsgriezums:

  • Saskarsmes prasmes
  • Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
  • Emociju palīgmateriāli
  • Dialogs. Sarunu vadīšanas principi
  • Konflikta teorija. Stratēģijas un eskalācijas
  • Praktiski vingrinājumi. Dažādo vajadzību ieraudzīšana
  • Stresa pārvarēšanas metodes
  • Mediatora personības pilnveide un tālākizglītība. Mediācija Latvijā.

Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt profesionālās pilnveides un tālākizglītības sertifikātu kā arī izdarīt izvēli – turpināt kursu klātienē (kad tas būs iespējams) un saņemt apliecinājumu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likuma noteiktajā apjomā.

Nodarbības plānotas 13., 14., 20. un 21. aprīlī, 18. un 19. maijā, 1. un 2. jūnijā - otrdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

Vienas nodarbības maksa 6 EUR.

Pieteikšanās ANKETA

Pēc apmācību kursa pirmās daļas apmeklējuma ir iespēja turpināt mācības, lai saņemtu apliecību par  135 stundu Mediācijas kursa apgūšanu.

32 akadēmisko stundu kursa daļa tiešsaistē ir ievada daļa 135 stundu kursam.

Vairāk par pilno Mediatoru apmācību kursu apakšprogrammā 1.1 skatiet šeit.