Apmācību programma tapusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā” ietvaros un pieejama ikvienam interesantam programmas aprobācijas procesā bez maksas!

 

Apmācību programmas “Viengabalaina un konsekventa personība sadrumstalotā laikā” mērķis ir sniegt iespēju ikvienam dalībniekam iemācīties, izprast un izmantot vairākas būtiskas saskarsmes spējas ikdienas komunikācijai ar savu iekšējo un arī ārējo pasauli:

  • spēja pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir, nevis tādus, kādus mēs vēlētos, lai viņi būtu
  • spēja tikt galā ar problēmu, nedzīvot pagātnē
  • spēja tikt galā ar stresa situācijām un veidot resilienci
  • spēja risināt kā ārējus tā iekšējus konfliktus
  • spēja uzticēties citiem
  • spēja iztikt bez aplausiem
  • spēja izturēties pret savējiem tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem.

 

Šī apmācību programma ir pirmais solis un ieskats turpmāk pieejamajās apmācību programmās “Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē” un “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā”

Pēc apmācību kursa pabeigšanas, saņemsiet kursa apmeklējuma sertifikātu, par 12 akadēmiskajām stundām. IKVD reģistrācijas Nr. 4380802206

 

 

 

Komunikācija. Konflikts. Sociāli emocionālās kompetences.

Aicinām uz BEZMAKSAS apmācību programmu 12 akadēmisko stundu apjomā.

10., 17., 24. un 31. maijā no plkst. 18:-30 – 20:30 (otrdienu vakari)