Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību

 

Aicinām apgūt mediācijas kursa ievada daļu 32 h  apjomā
personīgajai izaugsmei!

 

Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt tālākizglītības un profesionālās pilnveides apliecību kā arī izdarīt izvēli – turpināt pilno 135h kursu un saņemt sertifikātu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likumā noteiktajā apjomā.

 

Pieteikšanās līdz 01.11.2022..

8 online nodarbības (kopā 32 akadēmiskās stundas)
no apakšprogrammas 1.1. “Mediatoru apmācība” (135 akadēmiskas stundas).

 

KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS, SASKARSME.
KONFLIKTI UN SPĒJA NEKĻŪT AGRESĪVAM. KRĪZE.

 

Šīs tēmas ir būtiski mācīties mums visiem, jo īpaši tagad, kad sajūta, ka pasaule griežas nedaudz citā virzienā. Iemācoties saprast un vadīt sevi, mūsu saskarsme gan ar bērniem, gan pieaugušajiem kļūts vieglāka, interesantāka un dziļāka. 

8 nodarbību šķērsgriezums:

  • Saskarsmes prasmes un pozīcijas komunikācijā
  • Konflikta teorija. Stratēģijas un eskalācija
  • Praktiski vingrinājumi. Dažādo vajadzību ieraudzīšana
  • Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijās
  • Krīze. Krīzes posmi
  • Emocijas, kā vieglāk par tām runāt
  • Sociāli emocionālās komponentes   
  • Stress. Stresa pārvarēšanas metodes
  • Kas ir mediācija. Mediācija Latvijā

Nodarbības plānotas gan lekciju, gan praktisko nodarbību un grupu darba veidā, lai zināšanas un informācija "nosēžas" un pēc kursa pabeigšanas to varētu pilnvērtīgi izmantot praksē, ikdienas dzīvē un saskarsmē!

 

32 h nodarbības plānotas:

2022.gada 7.,9.,14.,16.,21.,23.,28.,30. novembrī;
pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

Vienas nodarbības maksa 8 EUR (32 h kurss kopā 64,00 EUR).

 

Pieteikšanās ANKETA 32h kursam ŠEIT

 

ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJĀM MĀCĪBĀM:

"   Dauzos praktiskos padomus, idejas izmantošu gan strādājot PII, gan saskarsmē ar saviem bērniem. Īpaši - konfliktu risināšana.

"   Izmantot vingrinājumus un jaunās zināšanas, lai labāk vadītu savas emocijas un reakcijas.

"   Milzīgs paldies! Šādus kursus ļoti novērtēju! Man ļoti patika! Šis apmācību kurss rosina sevi likt zem mikroskopa, lai padziļināti izpētītu, kā arī labāk izprast citus cilvēkus. Super noderīgi mājasdarbi!

"   Instrumenti ir doti, jāturpina sevi pētīt, strādāt ar mīnusiem un tad jau varēšu palīdzēt arī citiem. Paldies par jaudīgo lekciju kursu!

"   Ir jāprot ieklausīties sevī, ko tu gribi, nevis to ko citi grib no tevis.
Biežāk jaieklausās sevī lai dzirdētu apkārtejo pasauli

"   Ir jāsakārto sevi, savas domas, emocijas, tad var ķerties pie citu mācīšanas.

"   Iegūtās zināšanas izmantošu jebkurā vietā, laikā, jo ir gūtas tik daudz jaunas zināšanas un dzirdēti patiesi pieredzes stāsti.

un arī vēl senākas atsauksmes te

 

 

Aicinām apgūt mediācijas kursu 135 h  apjomā!


Pēc apmācību kursa pirmās daļas apmeklējuma ir iespēja turpināt mācības, lai saņemtu sertifikātu  par  135 stundu Mediācijas kursa apgūšanu.

 

Pilnā (135h) mediācijas kursa plānotie datumi:
2022.gada: 7.,9.,14.,16.,21.,23.,28.,30. novembrs;
5.,7.decembris
2023.gadā: 9.,11.,16.,18.,23.,25.,30.janvāris;
1.,6.,8.,13.,15.,20.,22.,27.februāris; 1.,6.,8. marts
pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

 

Kursa cena 644,oo EUR (t.sk. 32h nodarbības).
Pieteikums un priekšapmaksa (pirmā iemaksas daļa) veicami līdz 01.11.2022..

 

Pieteikšanās ANKETA 135h kursam ŠEIT

 

 Vairāk par pilno Mediatoru apmācību kursu apakšprogrammā 1.1 skatiet šeit.

 

 

 

Biedrība „Mediācijas telpa"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008242131
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 93B – 18, Sigulda, Siguldas nov.
AS Swedbanka, BIC/S.W.F.T. HABALV22
Konts Nr. LV80HABA0551040705694