Esam veiksmīgi pilnībā noslēguši projektu “Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā”:

ü  Izstrādāti 3 dažādi metodiskie materiāli 3 mērķa grupām

ü  Aprobēti 3 metodiskie materiāli

ü  Saformēti 3 metodiskie materiāli, lai tos varētu lietot pēc nepieciešamības!

 

 

Ir sasniegts projekta mērķis ir “Ilgtspējīgas un spēcīgas sabiedrību izglītojošas organizācijas kapacitātes stiprināšana”. Biedrības “Mediācijas telpa” viens no mērķu realizēšanas uzdevumiem ir dažādu sociālo slāņu un vecumposmu iedzīvotāju izglītošana par cieņu pret personu, tās uzskatiem, vajadzībām un interesēm; iesaistīšanos un pašatbildību; brīvprātīgumu piespiešanas un sodu vietā; empātiju un perspektīvas maiņu.  Izvirzītie konkrētie uzdevumi un to izpildei nepieciešamās aktivitātes ilgtermiņā ietver pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai biedrības darbības jomās reģionālā un nacionālā līmenī.

Kopējais dalībnieku skaits Metodiskais materiāla N.3. “Viengabalaina un konsekventa personība sadrumstalotā laikā” aprobācijā sastāda 75 dalībniekus (t.i. 62 unikālie dalībnieki tiešsaistes nodarbībās un 13 dalībnieki video lekcijās

Kopējais dalībnieku skaits Metodiskais materiāla N.2  “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” probācijā sastāda 34 cilvēki

Kopējais dalībnieku skaits Metodiskais materiāla N.1 ”Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē” probācijā sastāda 56 cilvēki

 

 

Vairāk informācijas par projektu ŠEIT

un par projekta gaitu biedrības "Mediācijas telpa" facebook kontam.

 

 

 

2022.LV/NVOF/MAC/022/49

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds
no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.