Reģistrācijas anketa pieejama ŠEITPar apmācību programmu:


Vai esat kādreiz brīnījušies, kāpēc daži bērni ir hiperaktīvi, bet citi kautrējas? Kāpēc tie attīstās atšķirīgi viens no otra? Kā bērni attīsta savu domāšanu un runas spējas? “Kāpēc mans bērns nevar iejusties kādā vidē?”

Lai pilnvērtīgāk un labāk spētu audzināt bērnus, ir jāielūkojas arī sevī un jāsāk ar sevis izprašanu. Emociju pašregulācija ir process, kurā cilvēki regulē un kontrolē savas jūtas un jūtu izpausmes uzvedībā, to var saukt arī par emocionālo intelektu. Tas pieaugušajiem ir ļoti svarīgs, lai varētu īstenot savas ieceres un dzīvot emocionāli stabilu dzīvi. Viens no galvenajiem bērnu audzināšanas mērķiem ir uzaudzināt bērnus, kas varēs atpazīt un regulēt savas emocijas, lai veiksmīgi veidotu kontaktus, iejustos sabiedrībā un vēlāk arī spētu veiksmīgi uzaudzināt savus bērnus.

Šī apmācību programma uzlabo vecāku zināšanas par bērnu attīstību un audzināšanas principiem, kas ir svarīgi bērna attīstībai tā pirmajos dzīves gados. Gan bērnība, gan pusaudža laiks ir piesātināts ne tikai bērnam, bet arī vecākiem. Bieži tieši pusaudžu vecāki izjūt apmulsumu, bailes, vainas sajūtu, ka ir grūti saprast, kas notiek jaunā cilvēka attīstībā. Ir samulsums par attiecību veidošanu ar saviem bērniem, jo vienā brīdī sarunā bērns jūtas pieaudzis, demonstrē neatkarības prasmes, bet jau citā vecāki ierauga apjukušu un nepārliecinātu cilvēku, kuram ir nepieciešams atbalsts un padoms.

Biedrības “Mediācijas telpa” speciālisti ir izstrādājuši un aprobējuši programmu, kura ir atbalsts vecākiem bērnu visos bērnu attīstības posmos, tā apgūšana palīdzēs attīstīt emociju pašregulāciju un uzlabot vecāku un bērnu mijiedarbību, kā arī palīdz vecākiem (vai aizbildņiem, aizgādņiem, audžuvecākiem un ikvienam pieaugušajam) veidot drošu, konsekvententu, cieņpilnu piesaisti ar bērnu.

 

Izstrādātā “Metodiskā materiāla” ieviešanas mērķis ir:

1) Sniegt atbalstu vecākiem un palīdzēt uzlabot vecāku zināšanas par bērnu un pusaudžu fizisko, fizioloģisko, kognitīvo, emocionālo, seksuālo attīstību. Izprast emocionālās saiknes un piesaistes nozīmi.

2) Izprast atšķirības starp dzimumu un dzimti un reflektēt par uzvedības modeļiem,kas tiek sagaidīti no zēniem/vīriešiem un no meitenēm/sievietēm

3) Sniegta atbalstu un palīdzēt vecākiem (audžuvecākiem, ikvienam pieaugušajam, kurš saskarās ikdienā ar bērniem) attīstīt un uzlabot spējas tikt galā ar problēmu, risināt kā ārējus tā iekšējus konfliktus, uzticēties citiem, veidot izpratni par agresijas izpausmēm, manipulāciju, risinājumiem saspīlējumu situācijās.

4) Palīdzēt attīstīt spēju veikt pašpalīdzību un sniegt atbalstu otram krīzes situācijā, apzinoties savas spējas un iespējas. Kā arī zināt un spēt lūgt pašiem un aicināt citus izmantot profesionāļu atbalstu.

5) Uzlabot spēju tikt galā ar stresa situācijām un veidot resilienci, iztikt bez aplausiem, izturēties pret savējiem tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem, pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir, nevis tādus, kādus mēs vēlētos, lai viņi būtu, nedzīvot pagātnē.

6) Palīdzēt rast izpratni par to, ka bērnu tiesības nav pārspīlētas, bet tās palīdz viņiem veidoties par drošiem, pastāvīgiem, atbildīgiem cilvēkiem, savukārt pieaugušajiem; veiksmīgāk veidot attiecības ar bērniem.

7) sniegt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm ar bērniem.


 

 

BEZMAKSAS apmācības – ceļš uz veiksmīgu saskarsmi ar bērniem un pusaudžiem!


Aicinām apmeklēt bezmaksas apmācības 60 akadēmisko stundu apjomā tiešsaistē.


Apmācību programma veidota ar mērķi palīdzēt vecākiem uzlabot saskarsmi un veicināt cieņpilnu komunikāciju ar saviem bērniem un pusaudžiem.

 


Kam apmācības paredzētas?

Vecākiem, audžuvecākiem, aizbildņiem, aizgādņiem, vecvecākiem, ikvienam pieaugušajam, kuram ir ikdienas saskarsme ar bērniem un to audzināšanu.


Kāds ieguvums jums būs no šī kursa?


Apmeklējot apmācības programmā “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” jūs saņemsiet atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

 • Kāpēc mana bērna attīstība atšķiras no citu bērnu attīstības?
 • Kas ir piesaiste? Vai tā palīdz būt labam vecākam?
 • Kas ir dzimte un dzimums? Kā un kad runāt par seksualitāti ar bērnu?
 • Vai un kā es varu pasargāt bērnu no citu bērnu uzbrukumiem?
 • Kādēļ man bail no konfliktiem ar bērnu? Vai varu iemācīties risināt konfliktus mierīgi?
 • Vai sarunās ar bērnu ir svarīga konstruktīva izturēšanās? Vai un kā tā palīdz ģimenes attiecībās?
 • Ko man darīt ar manipulācijām un agresiju?
 • Kādēļ manam bērnam nav draugu? Vai man jāpieņem visi bērna draugi?
 • Kādā vecumā var piedzīvot krīzi? Kā tikt galā ar dažādām krīzēm?
 • Kā runāt par savām un bērna emocijām ar bērnu? Vai tas ko mainīs mūsu attiecībās?
 • Vai tas ir normāli, ka bērns neizrāda emocijas? Kad viņš iemācās empātiju?
 • Kā es varu palīdzēt bērnam celt pašapziņu, būt pašdisciplinētam un iemācīties nestresot?
 • Ko darīt ar atkarībām?
 • Kā saprast tiesības un pienākumus un kā tie darbojas ģimenē?
 • Vai disciplīna ir tas pats, kas audzināšana?  Vai disciplinējot iegūstu bērna cieņu?
 • Un citas atbildes uz jautājumiem, kas svarīgas katram no jums.


Papildus ieguvums zināšanām un prasmēm?

Pēc apmācībām saņemsiet apliecinājumu kursa 60 ak/h kuras apguvei no IKVD reģistrētas izglītības iestādes.

Kā notiks apmācības?

Teorētiskā pamata apgūšana; darbs grupās (3-5 cilvēki); darbs pāros; diskusijas un dalīšanās pieredzē; situāciju/lomu izspēlēšana; interaktīvu rīku izmantošana; mājas darbi. Ar grupu strādās divi grupu vadītāji.

Nodarbības notiks Zoom platformā, vienu reizi nedēļā (otrdienas vakarā), 15 nedēļas.

Apmācību datumi

12., 19., 26. septembrī; 3., 10., 17., 24., 31. oktobrī; 7., 14., 21., 28. novembrī un 5., 12., 19. decembrī 18:00-21:00


Šis ir jūsu iespējamais solis uz labāku saskarsmi un tuvāku attiecību veidošanu ar bērniem un pusaudžiem. Reģistrējieties jau tagad - vietu skaits ir ierobežots!

Reģistrācijas anketa pieejama ŠEIT

 

 

 


Apmācību programma ir sagatavota un tiek īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par apmācību programmas saturu atbild biedrība «Mediācijas telpa».

 

 

 

 

ATSAUKSMES UN ATZIŅAS NO APMĀCĪBU APMEKLĒTĀJIEM

 

Ierakstiet vismaz vienu (var arī vairākas) svarīgāko atziņu, kāda Jums radās kursa laikā/ pēc kursa:

Par atziņām:
    1)ir jārunā, ir jāiemācās komunicēt. Es gribētu ticēt, ka to var iemācīties arī jau pieaugušā vecumā, jo es sapratu, ka man šī prasme ir jāpilnveido
    2) tēmas izsit no komforta zonas un liek revidēt arī savu ikdienu un komunikāciju ar ģimeni. Tas nav viegli, taču ļoti vērtīgi
    3) ir vēlme turpināt izglītoties, jo esat iedevuši ļoti labu pamata bāzi turpmākajai pilnveidei
Ka vecākošana nav viegls process. Atcerēties Klausīties un Runāties. Pie katra bērnu posma ir jāmācas un jāpilnveido sevi.
*Mums jārada bērniem, ka mēs esam līdzvērtīgi, mēs arī macāmies, neesam visszinoši.
*Svarīgi visus plānus apspriest kopā ar bērniem.
*Ja mēs ģimenē runām par līdzjūtību, tad arī bērns izaugs līdzjūtīgs.
*Informācijas fenomens jāsaglabājas, ja pat mēs neiedzīļināsimies, nemācīsim no galvas, bet vienkārši atkārtosim, informācija vienalga iegaumēsies.
*Ar bērniem vajag būt konsekventiem, netraumēt viņus, būt mierīgam, gudrākam.
*Konfliktos nevienam nav jārada vietu, bet vajag radīt cieņu.
*Nedrīkst izteikt kritiku pret bērnu citu priekšā.
Vienmēr ir jāsāk ar sevi, jāmaina sava attieksme un rīcība, tad arī apkārtējie mainīsies.
Milzīgs darbs ar sevi un savu bērnu
Vissvarīgākais ir "es vēstījums", kas noder jebkurā situācijā un ar to nekad nevar kļūdīties!
Apstiprinājumu tam, cik nozīmīgas ir rūpes par sevi
Savā domāšanā un izpratnē esmu uz pareizā ceļa :)
Jāvairo pašapziņa, jādalās ar to
Ir ļoti daudz jāiegulda sevī, lai spētu veidot labāku nākotni (ar nākotni šeit domāju bērnus)
Ieklausīšanās Bērnos, kopīga sadarbība sekmē pozitīvu attiecību ievirzi starp vecāku un bērnu. CIEŅA
Turpināt mīlēt sevi, rūpēties par sevi un ieguldīt bērnos vairāk un vairāk, lai mans jaunākais dēls būtu tikpat pilnvērtīgs kā vecākais dēls! (Atšķirībà kà audzināja, mīlēja mani…)
Cik žēl ka es to nezināju agrāk vai arī nepielietoju agrāk un tagad ir jau daudz laika pagājis, piemēram jautājumā par piesaisti.
Jāstrādā ar sevi ,lai kļūtu laba mamma savam bērnam, un bērns mani pēc tam neienīstu un nesauktu par sliktu mammu.
Katra nodarbība skar nopietnas un svarīgas tēmas, lai veicinātu bērnu un ģimenes kopumā  labbūtību. Ir jāstrādā ar sevi!
Ir vērts ieguldīt dažādus resursus sevis izglītošanai. Kursa tēma ir aktuāla.
Kursa laikā esmu apzinajusies/sapratusi, saprast cilvēkus un saprast tos iemeslus viņu rīcībai un arī manai rīcībai.
Kļūdīties ir o.k. Svarīgi ir tās atzīt un turpināt iespējami labāk.
Kops bērni ir ienākuši dzīvē- jāmācās ir visu visu laiku
Konfliktu sākt risināt ar "es vēstījumu"! Atcerēties par savu emocionālo atpūtu, veltot katru dienu laiku tikai sev.
Runāt. Galvenais ir runāt un komunicēt. Ir labi izmantot es formātu.
Viss ir maināms un uzlabojams arī sevī
Uzzināju daudz jauna un lietas ko varu pielietot lai uzlabotu attiecibas ar pusaudzi
Mīlestība, cieņa, atzinība
Cik svarīgi ir veidot "es vēstījumu", hamburgera atgriezeniskā saite ir diezgan noderīga
Kā vecāks savam bērnam saprotu, ka neskatoties uz pusaudžu vecuma krīzes kritisko punktu savā ģimenē, svarīgi saglabāt attiecības.
Patika, ka tika izmantota aktuālā informācija nevis 30 gadu veci materiāli (kā tas tiek darīts augstskolās).Kā Jūs plānojat pielietot iegūtās zināšanas?

Savā ikdienā komunikācijā ar bērniem (to jau daru) un profesionālajā karjerā (vairāk izprotot mērķauditoriju).
Saprotu, ka manas meitenes ( mani bērni),kad būs pusaudzes būs nepieciešams atkārtoti šis pasākums, jo man vairāk ir pirmskolas bērni, taču darba ietvaros saskaroties ar pusaudzi būs mazs špiķerītis kur iemest actiņu
Plānoju pielietot iegūtas zināšanas savu bērnu audzināšanā; darbā skolā ar skolēniem; un vispār, sarunājoties ar jebkuru bērnu, izmantošu zināšanas un prasmes, iegūtas šajā kursā.
Ikdienā ģimenē.
audzinot bērnus, izmantojot ikdienas darbā
Jau pielietoju ikdienā ģimenē, darbā, stāstu draugiem
Nestandarta situācijās meklēt teorētiskajā materiālā atbildi
Privāti un profesionāli
Darbā audžuģimenē
Gan savā ikdienā ar tuviniekiem, gan darbā
Ikdienā ar saviem bērniem dažādu situāciju noregulēšanai, špikeris darbam.
Veselīgai jaunākā dēla audzināšanā!
Pilnībā!
Mēģināšu biežāk runāt ar bērnu par aktuālām tēmām, smeļoties padomus no jūsu lekcijām.
Ikdienā - komunikācijā ar cilvēkiem, kuri ir/būs manā dzīvē.
Sadarbība, komunikācijā ar sev tuviem cilvēkiem.
Savas zināšanas izmantošu savā turpmākajā darbā komunikācijā gan ar pieaugušajiem, gan ar problemātiskiem bērniem, gan ar īpašajiem bērniem un viņu vecākiem.
Savā ģimenē. Varbūt ar laiku arī profesionāli.
Ikdiena ģimenē. Atsevišķas lietas arī ikdiena darba.
Ikdienā, savā ģimenē un darba dienās darba vidē.
Ikdienā ģimenē un arī darbā.
Ikdienas darbā
Pielietošu sava pusaudža audzināšanā
Visvisādās dzīves situācijās
Šobrīd šīs zināšanas būs ļoti noderīgas darbā (skolā).
gan savā ģimenē, gan skolas darbā

 

Vieta Jūsu komentāriem un/vai ieteikumiem

Paldies! Kurss bija ļoti vērtīgs.
Paldies par erudīciju, empātiju, lojalitāti un sapratni. Milzīgs paldies! pabeidzot kursu, jūtos, kā dārgumu lāde!
Šis ir fantastiskākais un apjomīgākais, kompaktākais kurss, kurus esmu apmeklējusi! Ieteikums - organizējiet klātienē!
Liels paldies Līgai un Lolitai par vērtīgajām nodarbībām un veltīto laiku!
Kurss apjomīgs, saturīgs, praktisks
Vērtīgs ieguvums paldies Jums par to.
Milzīgs paldies par iespēju bez maksas apgūt tik plašu, vērtīgu, kvalitatīvu kursu!
Meitenes, mīļš paldies par šo kursu! Tāda omulīga sajūta visu nodarbību laikā. Varētu tā pieslēgties regulāri un parunāties...
Ar mani arī ir tā……visu zinu, bet neko nezinu….citiem ieteikt māku, bet pašai pielietot grūti….
Vēlu veiksmi un ļoti ceru, ka būs vēl iespēja jūs satikt!
Milzīgs paldies par šo kursu! Bija ļoti interesanti un tiešām noderīgi.lai arī biju slinka mājasdarbu pildītaja. Bet viss ir saglabāts mapītē un tiks pielietots pēc vajadzības.
Profesionālas pasniedzējas, viegli uztverami pasniegtas sarežģītas tēmas.
Liels paldies par brīnišķīgo kursu.
Milzīgs paldies par šo kursu. Tas ir sākums pozitīvām pārmaiņām.
Paldies! Jūs esat lieliskas
Paldies! Izturību!
Lielais paldies par kursu, superīgi. Lai veicas!
PALDIES PAR JŪSU DARBU!!!
Paldies par lieliski sagatavoto kursu, esmu ļoti pateicīga par šo.
Paldies par iespēju apgūt šos kursus.
Paldies par Jūsu ieguldījumu, zināšanu padalīšanos.
Liels paldies par jūsu milzīgu darbu!!! Izturību jums un iedvesmu radīt un mācīt!