AKTUĀLI
APMĀCĪBU DATUMU IZMAIŅAS:

Tālākizglītības centrs "Dialoga māksla"

(Izglītības iestādes reģ.Nr.4380802206, IKVD)

RĪGĀ

2018.gadā: 27.,28.janvāris; 17.,18.februāris; 3.,4.,17.,18. marts

Organizē:

Mediācijas apmācību kursu 120 akadēmisko stundu apmērā.

Sīkāka informācija - http://www.aikp.lv/jaunumi