Labdien, kolēģi/kolēģes! Kādam  mediatoru mācības jau ir noslēgušās, kādam – viss vēl procesā. Mēs, domājot par Jūsu praksēm un protams arī par sertifikācijas pārbaudījumu mediatoriem, izveidojām Tālākizglītības programmu tieši mediatoriem. Būtiskākais – paralēli teorijai ir praktizēšana. Šajā izglītības programmā ir paredzēts gan viens, gan otrs. Tomēr vēl papildus ir ieteikums – veidot domubiedru grupas pašiem vēlamā sastāvā, tikties un darboties lomu spēlēs (ar vai bez mūsu – Lolitas un Viktorijas klātbūtnes). Būsim arī priecīgas, ja dosiet mums impulsus citu, jums aktuālu tēmu izzināšanā.

Tuvojoties katram lekciju datumam, atkārtoti sūtīsim Jums informāciju un būsim pateicīgas, ja savu dalību lekcijās pieteiksiet vismaz 3 dienas iepriekš.

 

MEDIATORU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

8.augusts
2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Emocionālā inteliģence –
palīgs profesionālajā darbā

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Emocijas , jūtas, intelekts
 • Empātija - palīgs vai slogs
 • Stress, tā rašanās un vadības metodikas;
 • Laimes sajūtas audzināšana

5.septembris
2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Komercmediācija (1. daļa)

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Atšķirības konflikta apstrādes metodikā;
 • Mediācijas procesa fāzes. Kopējo un atsevišķo sesiju izmantošana;
 • Mediācijas principi;
 • Problēmu definēšana;
 • Mediantu loma. Mediācija kā mācību process;
 • Mediatora loma pie “Likuma galda”;
 • Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā;
 • Atšķirīgie mediācijas veidi;
 • Atšķirīgie mediācijas vadīšanas stili;
 • Mediācijas menedžments;
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

26.septembris 2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Komercmediācija (2. daļa)

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Pārrunu vešanas DN;
 • SVID analīze;
 • Komediācija

31.oktobris
2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Narratīvā un Pasaku metode mediācijā

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Kā mēs to varam izmantot?
 • Vai un kā tā ir atbalsta mehānisms konfliktā nonākušajām pusēm?

14.novembris
2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Bērnu un vecāku tiesības
un pienākumi ceļā uz savstarpējo cieņu un sapratni (1. daļa)

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Padziļināti:Ģimenes locekļu vajadzības;
 • Komunikācijas barjeras;
 • Vardarbība ģimenēs, tās cēloņi un sekas; 
 • Garīgi veselas ģimenes veidošanas modeļi;
 • Valsts atbalstošās institūcijas un to funkcijas

5.decembris
2018.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Bērnu un vecāku tiesības
un pienākumi ceļā uz savstarpējo cieņu un sapratni (2. daļa)

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

Padziļināti:

 • Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Pārrobežu mediācija ģimenes lietās

9.janvāris 
2019.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Ģimene un skola – sistēma sistēmā

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Ģimenes sistēmas veidi un kopīgas telpas izveidošana
 • Ģimenes locekļu lomas , pienākumi un tiesības
 • Izpratne par izglītojamo un pedagogu tiesībām un pienākumiem
 • Izpratne par komunikācijas barjerām un to pārvarēšana;
 • Ieskats divu sistēmu dialogā - ģimene un skola

6.februāris
2019.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Skola. Vienaudžu mediācija.

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Vienaudžu mediācijas būtība un jēga

27.februāris 
2019.gads

Laiks:  14.3o – 17.3o

Maksa: EUR 26

Komunikācija.

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi

 • Komunikācijas elementi/sastāvdaļas;
 • Kā mēs veidojam komunikāciju

 

 

 Viktorija Portere
Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte un psiho-korekcijas konsultants

(29221053)

 Lolita Strode 

Praktizējoša mediatore un konsultante,
juriste, lektore

(26160403)

http://mediacija-dialogs.mozello.lv/ ;

http://www.mediacija.aikp.lv ;

https://www.facebook.com/MediacijasTelpa/