TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS un GRUPU DARBS RĪGĀ

2019.gada I pusgads

Tuvojoties katram lekciju/nodarbību/grupu darba datumam,

 lūdzam savu dalību pieteikt 3 dienas iepriekš

Rīgā- trešdienās;
Ikšķilē-
pēc iepriekšējas vienošanās

Maksājums:
1 nodarbība EUR  6,00
Atbalsta grupas
izejai no konfliktiem

Ja notiek bieži konflikti ģimenē, darbā, sevī un tie rada dienas stresu, neapmierinātību ar dzīvi, sevi, apkārtējiem un apkārtējo: aicinām uz atbalsta grupu.

Runāsim par to, kas ir konflikts, kā tajā nonākam, ieciklējamies, kā jūtamies.

Runāsim ko ar to darīt, vai kaut kas ir jādara, kādi labumi ir gūstami no konfliktiem un par citiem Jums aktuāliem jautājumiem.

Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053

16.janvāris 2019.gads

No pl.17:oo.
Nodarbību ilgums tiks pieskaņots grupas vajadzībām.

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR
Supervīzijas mediatoru profesionālai pilnveidei Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.

6.februāris  2019.gads

Laiks pl. 16:oo-19:oo

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR

Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi ceļā uz savstarpējo cieņu un sapratni ( 1.daļa)

Lekcija, lomu spēles, praktiski uzdevumi
 • Padziļināti:Ģimenes locekļu vajadzības;
 • Komunikācijas barjeras ;
 • Vardarbība ģimenēs, tās cēloņi un sekas; 
 • Garīgi veselas ģimenes veidošanas modeļi;
 • Valsts atbalstošās institūcijas un to funkcijas.
Nodarbību vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.

13.februāris 2019.gads

No pl.17:oo. Nodarbību ilgums tiks pieskaņots grupas vajadzībām.

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR
Supervīzijas mediatoru profesionālai pilnveidei Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.
21.,22. Februāris 2019.gads
(līdz 17.04.2019.)

Mediācijas apmācību kurss 120 akadēmisko stundu apmērā. I daļa

Pieteikšanās līdz 30.01.2019

Papildus info: ŠEIT

Un tālruņi: Lolita Strode 26160403; Viktorija Portere 29221053

6.marts  2019.gads Laiks pl. 16:oo-19:oo

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR

Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi ceļā
uz savstarpējo cieņu
un sapratni ( 2.daļa)

Lekcija/seminārs

Padziļināti:

 • Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • Ieskats vienaudžu mediācijas būtībā.
Nodarbību vadīs: Lolita Strode. Praktizējoša mediatore un konsultante, ekonomiste, juriste, lektore, pedagogs vienaudžu mediācijā. Tālr.Nr. 26160403. 
14.,15.marts 2019.gads
(līdz 17.04.2019.)
Mediācijas apmācību kurss 120 akadēmisko stundu apmērā. II daļa

Papildus info: ŠEIT

Un tālruņi: Lolita Strode 26160403; Viktorija Portere 29221053

20.marts 2019.gads

No pl.17:oo. Nodarbību ilgums tiks pieskaņots grupas vajadzībām.

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR
Supervīzijas mediatoru profesionālai pilnveidei Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.
28.,29.marts 2019.gads
(līdz 17.04.2019.)
Mediācijas apmācību kurss 120 akadēmisko stundu apmērā. III daļa

Papildus info: ŠEIT

Un tālruņi: Lolita Strode 26160403; Viktorija Portere 29221053

10.aprīlis  2019.gads

Laiks pl. 16:oo-19:oo

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR

Ģimene un skola – sistēma sistēmā.

Lekcija, lomu spēles, praktiski uzdevumi
 • Ģimenes sistēmas veidi un kopīgas telpas izveidošana
 • Ģimenes locekļu lomas , pienākumi un tiesības
 • Izpratne par izglītojamo un pedagogu tiesībām un pienākumiem
 • Izpratne par komunikācijas barjerām un to pārvarēšana
 • Ieskats divu sistēmu dialogā – ģimene un skola
Nodarbību vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053. 
11.,12.aprīlis 2019.gads
(līdz 17.04.2019.)
Mediācijas apmācību kurss 120 akadēmisko stundu apmērā. IV daļa

Papildus info: ŠEIT

Un tālruņi: Lolita Strode 26160403; Viktorija Portere 29221053

24.aprīlis 2019.gads

No pl.17:oo. Nodarbību ilgums tiks pieskaņots grupas vajadzībām.

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR
Supervīzijas mediatoru profesionālai pilnveidei Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.

15.maijs  2019.gads

Laiks pl. 16:oo-19:oo

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR

Komercmediācija.

Lekcija/seminārs
 • Atšķirības konflikta apstrādes metodikā
 • Mediantu loma. Mediācija kā mācību process
 • Mediatora loma pie “Likuma galda”
 • Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
 • Pārrunu vešanas DNS
 • SVID analīze
Nodarbību vadīs: Lolita Strode. Praktizējoša mediatore un konsultante, ekonomiste, juriste, lektore, pedagogs vienaudžu mediācijā. Tālr.Nr. 26160403. 

22.maijs 2019.gads

No pl.17:oo. Nodarbību ilgums tiks pieskaņots grupas vajadzībām.

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR
Supervīzijas mediatoru profesionālai pilnveidei Grupas vadīs: Viktorija Portere. Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte, lektore, psihologs. Tālr.Nr. 29221053.

5.jūnijs  2019.gads

Laiks pl. 16:oo-19:oo

Cena vienai nodarbībai: 26.oo EUR

Narratīvā un Pasaku metode mediācijā.

Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi
Lekcija/seminārs
 • Kā mēs to varam izmantot? Kā tās atšķiras?
 • Vai un kā tā ir atbalsta mehānisms konfliktā nonākušājām pusēm.
Nodarbību vadīs: Lolita Strode. Praktizējoša mediatore un konsultante, ekonomiste, juriste, lektore, pedagogs vienaudžu mediācijā. Tālr.Nr. 26160403. 

 

Paldies!

 

Būsim arī pateicīgas, ja dosiet mums impulsus citu, jums aktuālu tēmu izzināšanā.

 

http://www.mediacija.aikp.lv ;

https://www.facebook.com/MediacijasTelpa/