2019. gada 31. oktobrī veiksmīgi noslēdzām Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” finansējumu projektu  “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām”.

 Ar prieku ziņojam, ka esam ne vien sasnieguši projektā uzstādītos mērķus, bet arī ievērojami pārsnieguši!

Viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem - paaugstināta sabiedrības izpratne par pilsonisko līdzdalību un līdzdarbības veidiem - plānojām 6 Latvijas pilsētās tikties semināros ar 360 cilvēkiem, taču realitātē satikām 735 brīnišķīgus cilvēkus - mācījām, runājām, diskutējām un kopīgi darbojāmies.

 Paldies visiem, kas atnāca un visiem, kas palīdzēja šiem pasākumiem notikt!

 Vairāk informācijas un arī apmeklētāju atsauksmes variet aplūkot nākošajā JAUNUMU sadaļas lappusē. 

Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām” īsteno Biedrība Apvienība I.K.P. Līguma identifikācijas numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/041/39