Skolotājiem, vecākiem un ikvienam interesentam:

 

·         “Konflikti un komunikācija starp dažādām cilvēku grupām, tai skaitā ar sociāli atstumto sabiedrības daļu. Mediācijas vieta un loma starppersonālā saskarsmē.” (sākot no 4 ak. stundām)

 

·         Konflikti. Komunikācija. Saskarsme. Emocijas. Paaudžu atšķirību pieņemšana (sākot no 4 ak. stundām)

 

·         Nevardarbīga un vardarbīga uzvedība skolu vidē. Sociālās grupas. Starppersonu saskarsmes un komunikācijas veicināšana. Brīvprātīgais darbs. (sākot no 4 ak. stundām)

 

·         MEDIĀCIJAS PAMATKURSS (32 ak. st.):

          Skolotāji, sociālie pedagogi

          Mediācijas principi un jēdzieni

          Domstarpību risināšanas veidi

          Mediācijas fāzes un procesa posmi

          Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošanas īpatnības

          Dialogs un saskarsme

 

·         Kompetenču izglītības ietvara padziļinātā apguve caur komunikatīvo kompetenci, mediācijas metodēm un supervīziju pielietojumu skolu sistēmā (32/36 ak. st.)

 

·         Komunikācijas   loma   ģimenes  un  skolas sistēmu  mijiedarbībā (sākot no 8 ak. stundām)

 

·         Komunikācijas loma ģimenes un skolas sistēmu mijiedarbībā (sākot no 16 ak. stundām) Tiesības un pienākumi vecākiem, pedagogiem, skolēniem/bērniem.

Konfliktu risināšanas metodes – mediācijas - vieta, loma un nozīmē ikdienas ģimenes dzīvē un darba kolektīvā.

 

 

 

    Skolēniem:

 

·         “Arī strīdēties ir jāprot!” (sākot no 4 ak.stundām)

 

·         Vienaudžu mediācija. Arī strīdēties ir jāprot! (32 ak.st.)

 

 

 

    Iestādēm, darba kolektīviem:

 

·         Mediācija kā metode komunikatīvās kompetences paaugstināšanā darbā ar klientiem un kolektīvu. (sākot no 8 ak.st.)

 

·         Efektīva komunikācija un komunikācijas meistarība. Konflikti, konfliktu vadība un to risināšanas stratēģija. (sākot no 8 ak.st.)

 

·         Mobings kolektīvā, tā izpausmes veidu atpazīšana, nosaukšana un rīcība. Atbildības dalīšanas un lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana.

 

Informāciju par citām apmācībām, lekcijām un programmām variet aplūkot sadaļā PAKALPOJUMI.

Ja rodās kādi jautājumi - droši sazinieties ar mums!