Reģistrācijas anketa pieejama ŠEIT

 

Par apmācību programmu:


Kādas ir svarīgākās mūsdienu prasmes?
  Angļu valodā tie ir 4C - Communicating + Collaborating + Critical Thinking + Creative Thinking tātad: Komunikācija; Sadarbība; Kritiskā domāšana; Radošā domāšana. Šīs prasmes ir ikdienas sastāvdaļa ikvienam no mums, neatkarīgi no profesijas un vecuma, tomēr jo īpaši nozīmīgas šīs prasmes ir cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar bērniem.


Šī apmācību programma uzlabo pedagogu un citu ar bērniem un jauniešiem darbā iesaistīto zināšanas par bērnu attīstību, kopīgām un atšķirīgām niansēm uztverē un izpausmēs, par attiecībām un sadarbības iespējām, par iespējām palīdzēt un atbalstīt bērnus un pusaudžus.

Gan bērnība, gan pusaudža laiks ir piesātināts ne tikai bērnam un viņu vecākiem, bet arī citām ikdienā iesaistītām personām – šajā kontekstā – skolotājiem. Bieži vien var rasties samulsums, bezcerība vai pat dusmas par attiecību veidošanu ar bērniem, jo vienā brīdī sarunā bērns jūtas pieaudzis, demonstrē neatkarības prasmes, bet jau citā apkārtējie ierauga apjukušu un nepārliecinātu cilvēku, kuram ir nepieciešams atbalsts un padoms.


Biedrības “Mediācijas telpa” speciālisti ir izstrādājuši un aprobējuši programmu, kura ir atbalsts pedagogiem un citiem ar bērniem un jauniešiem darbā iesaistītiem cilvēkiem, visos bērnu attīstības posmos, tā apgūšana palīdzēs attīstīt emociju pašregulāciju un uzlabot mijiedarbību ar bērniem un pusaudžiem, kā arī palīdz veidot drošas, konsekvententas, cieņpilnas attiecības ar bērniem un pusaudžiem.


Izstrādātā “Metodiskā materiāla”  mērķis ir:

1) attīstītas spējas ieklausīties un izteikties, nevardarbīgi un cieņpilni komunicēt, pieņemt dažādo un atšķirīgo, veidota izpratne par komunikācijas barjerām;

2) attīstīta spēja tikt galā ar problēmu, risināt kā ārējus tā iekšējus konfliktus, uzticēties citiem, veidota izpratne par agresijas izpausmēm un manipulāciju un risinājumiem saspīlējumu situācijās;

3) attīstītas spējas tikt galā ar stresa situācijām un veidot resilienci, iztikt bez aplausiem, izturēties pret savējiem tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem, pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir, nevis tādus, kādus mēs vēlētos, lai viņi būtu, nedzīvot pagātnē;

4) sniegt metodisko atbalstu pedagogiem un pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar ģimenēm ar bērniem.

 

 

Kļūsti par iedvesmojošu līderi saskarsmes jomā!


Aicinām apmeklēt bezmaksas apmācības 32 akadēmisko stundu apjomā tiešsaistē. Šī nodarbību programma ne tikai attīstīs jūsu komunikācijas prasmes, bet arī dos iespēju kļūt par izglītojošu atbalsta grupu vadītāju!

Apmācību programma 32 ak/h apjomā + supervīzijas grupu vadīšanas procesā 32 ak/h


Apmācību programma veidota ar mērķi palīdzēt pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem uzlabot saskarsmi un veicināt cieņpilnu komunikāciju ne tikai ar bērniem un pusaudžiem, bet arī ar ikvienu, ar ko ir sastapšanās ikdienā!


Šī apmācību programma uzlabo pedagogu un citu ar bērniem un jauniešiem darbā iesaistīto zināšanas par bērnu attīstību, kopīgām un atšķirīgām niansēm uztverē un izpausmēs, par attiecībām un sadarbības iespējām, par iespējām palīdzēt un atbalstīt bērnus un pusaudžus.

 


Kam apmācības paredzētas?

Pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, ikvienam pieaugušajam, kuram ir ikdienas saskarsme ar bērniem UN kam ir vēlme izglītot par šiem jautājumiem arī citus.


Kāds ieguvums jums būs no šī kursa?


- Apmeklējot apmācības programmā “Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē” jūs saņemsiet atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

  • Kas un kāda ir komunikācija, barjeras komunikācijā, atgriezeniskā saite?
  • Kas rada konfliktus un kā tos risināt, lai nenotiktu to eskalācija?
  • Kāda kopsakarība ir agresijai un manipulācijai ar konstruktīvu kritiku?
  • Kādēļ ir svarīga atgriezeniskā saite?
  • Vai un kā varu rīkoties krīzes situācijā?
  • Kā runāt par savām emocijām un runāt ar otru par viņa emocijām? Ko darīt – izlādēt vai noturēt emocijas un kas ir EI un SEM ikdienā?
  • Vai un kā stresā varu palīdzēt sev un atbalstīt otru?
  • Kā konfliktos, stresā, emocionālos izvirdumos varu atbalstīt bērnu?
  • Un citas atbildes uz jautājumiem, kas svarīgas katram no jums.


- Saņemsiet atbalstu un ieteikumus no profesionāļiem- grupas vadītājiem un supervizoriem;

- Saņemsiet savam ikdienas darbam Metodisko materiālu “Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē” (150 lpp. apjomā);

- Praktizēsiet apgūtās tēmas un, daloties pieredzē, saņemsiet konstruktīvu atgriezenisko saiti;

- Apmācību noslēgumā saņemsiet izglītību apliecinošu dokumentu par tiesībām vadīt grupas un izmantot metodisko materiālu (dokumenta izsniedzējs – IKVD reģistrēta Pieaugušo neformālās izglītības iestāde «Tālākizglītības centrs Dialoga māksla» (Izglītības iestādes reģ.Nr.4380802206)).

 


Kā notiks apmācības?

Teorētiskā pamata apgūšana; darbs grupās (3-5 cilvēki); darbs pāros; diskusijas un dalīšanās pieredzē; situāciju/lomu izspēlēšana; interaktīvu rīku izmantošana; paralēli mācību procesam un secīgi apgūtām tēmām, apmācību dalībnieki vadīs prakses grupas, kuru komplektēšanu viņi izvēlēsies sev vēlamā iestādē/organizācijā vai piedāvājot individuālajiem klientiem; supervīzijas, kā atbalsts grupas dalībniekiem/topošajiem apmācību vadītājiem.


Apmācību datumi:

20., 27. septembrī; 4., 11., 18., 25. oktobrī; 1., 8., 15., 22., 29. novembrī un 6., 13., 20. decembrī trešdienās plkst. 14:00-17:00 Zoom platformā
Nezaudē šo izdevību, lai paplašinātu savas zināšanas un kļūtu par apmācību vadītāju saskarsmes jomā. Reģistrējies jau tagad un dodies ceļā uz vērtīgu līdera karjeru!

 


Reģistrācijas anketa pieejama ŠEIT

 

 

 


Apmācību programma ir sagatavota un tiek īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par apmācību programmas saturu atbild biedrība «Mediācijas telpa».

 

 

 

 

 

 

 

ATSAUKSMES UN ATZIŅAS NO APMĀCĪBU APMEKLĒTĀJIEM

 

Ierakstiet vismaz vienu (var arī vairākas) svarīgāko atziņu, kāda Jums radās kursa laikā/ pēc kursa:

Pārdomas par konfliktiem, piedošanu, kritisko attieksmi.
Uzzināju daudz lietu, kas noderēs dzīvē.
Tematiskie uzsvari un to nozīme ikdienā
Emocijas, piedošana!
Ļoti noderīga informācija, pieredzes apmaiņa.
Emocionāli es iekšēji esmu jutusies tā, kā šajos kursos mācīja, bet savas nepārliecības dēļ parasti neiebildu, nepopularizēju savu viedokli. Tagad zinu, ka varu - būšu sertificēta!!!
Svarīgi domāt par sevi, analizēt!
Perfekts nav neviens, bet kļūdīties ir cilvēcīgi. No kļūdām jāmācās
Darbs ar sevi (pašizziņa) ir pamats, kas sniedz atbildes arī uz citu cilvēku grūtībām
Par drošas piesaistes nozīmi.
Strīdos ļoti svarīgi pamanīt kopīgo
Ļoti nepieciešamās zināšanas un prasmes katram.
Visam jābūt līdzsvarā.
Izmantot vairāk interneta piedāvātās iespējas, strādājot ar skolēniem.
Nebaidīties, būt patiesam, mērķtiecīgam un labam cilvēkam!
Savu dzīves pieredzi un sevi vajag pilnveidot, analizēt. Dzīvot harmonijā ar citiem.
Ieklausīties sevī, citos, regulāri apskāvieni...
Instrumenti ir doti, jāturpina sevi pētīt, strādāt ar mīnusiem un tad jau varēšu palīdzēt arī citiem. Paldies par jaudīgo lekciju kursu!
Daudz jāstrādā ar sevi, tad arī daudz kas mainisies apkārt.
Stresu var pārvārēt
saprast sevi
Esmu uz pareizā ceļa!
Jāsakārto savs prāts un sevi lai spētu kvalitāti  saprast sevi  un citus
Emocionālā kompetence ir svarīga personības attīstības sastāvdaļa, tā palīdz empātiski izprast otru, veicina sadarbošanos.
Sevis iepazīšana.
Jāmācās klausīties un iedziļināties citu teiktajā
Ir jāprot ieklausīties sevī, ko tu gribi, nevis to ko citi grib no tevis.
Klausīties, uzklausīt, samīļot!
Biežāk jāieklausās sevī lai dzirdētu apkārtējo pasauli.
Sekot līdzi arī skrollojot, ja kaut kas tehnisku iemeslu dēļ nav bijis redzams
Vairāk apskauties
Būt pārliecinātākai par sevi, vairāk sevi mīlēt, mazāk kritizēt.
Primāri - darbs ar sevi!!!
Sapratu, ka man personīgi no krīzēm traucē izkļūt neizsāpētais, neizraudātās asaras.
Konfliktu risināšana
Ir jāsakārto sevi, savas domas, emocijas, tad var ķerties pie citu mācīšanās.
Daudz jāstrādā ar sevi
Neļaut sliktai dienai novērst uzmanību no nākotnes sapņiem
Atvainošanas nav pazemošanas.
Apskāvieni, atvainošanas.
Pat tad, ja šķiet, ka sevi pazīsti un apzinies savas emocijas un rīcības, vienmēr var izzināt vairāk - augt un attīstīties.
Lai risinātu jebkādu jautājumu, problēmu, konfliktu, situācijai ir jāpieiet ļoti konstruktīvi un nav jābalstās uz emocijām, kuras sprāgst ārā temperamenta ietekmē
Emocijas ir svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa
Mīlēt sevi
Apskausim  viens  otru , lai pasaule kļūtu  labāka.
Vairāk empātijas un jāsaudzē savi nervi.
Jāmīl sevi un jāpieņem sevi, tajā paša laika jāpievērš uzmanību arī citiem.
Mēs esam sarežģītas, bet gudri veidotas būtnes. Visu mūžu mācāmies. Bez konfliktiem neiztikt, tie nepieciešami mūsu pašu attīstībai.
Vienmēr kaut ko nezini un ir interesanti kad uzzini vairāk

 


Kā Jūs plānojat pielietot iegūtās zināšanas
?

Ģimenē, darbā
Skolā ar skolniekiem. Savā interešu izglītības skolā arī ar vecākiem, ne tikai bērniem.
Darbā ar skolēniem. Ikdienā ar ģimeni un sev tuviem cilvēkiem.
Ikdienā turpināšu to pielietot
Skolā, strādājot ar bērniem!
Darbā ar skolēniem, kolēģiem. Arī ģimenē.
Sarunās ar skolēniem un kolēģiem. Arī ģimenē
Ikdienā un darbā ar bērniem
Darbā, mājās ar ģimeni
Darbā ar klientiem
Personīgā dzīvē, pedagoga darbā un mediatora profesijas apguves laikā
Pedagoga darbā klasē. Arī saprotot kolēģus.
Darbā ar jauniešiem.
Pilnveidot sadarbību ar bērniem, izmantojot jaunās zināšanas un prasmes.
Izmantošu iegūtās zināšanas un padomus darbā ar bērniem un protams ģimenē, īpaši samīļošanu!
Sevis izzināšanā un pilnveidošana. Noteikti izmantošu savā prof. darbībā.
Pielietot darbā strādājot ar bērniem
Jebkurā vietā, laikā, jo ir gūtas tik daudz jaunas zināšanas un dzirdēti patiesi pieredzes stāsti.
Dalīšos arī ar kolēģiem. Jau pārrunājām mājās dzirdēto, jo kursus apmeklēju no mājām.
Pārrunās ar kolēģiem
Darbā
Izmantošu praktiskos uzdevumus darba vietā, darbā ar klientiem.
Darbā, ģimenē, ikdienā.
Darbā ar sevi
Darbā un ģimenē
Darbā skolā, stundās, audzināšanā, pag.dienas grupā, pulciņos
Līdzīgas zināšanas man jau bija, tāpēc ka studēju psiholoģiju, bet tas kurs ka atgādinājums.
Klašu stundu veidošanā (jau darīts)
Pieiet bez dusmām
Darbā ar bērniem.
Ikdienā un profesionālajā darbā
Dauzos praktiskos padomus, idejas izmantošu gan strādājot PII, gan saskarsmē ar saviem bērniem. Īpaši - konfliktu risināšana.
Pašattīstībai pirmām kārtam
Klases audzināšanas stundās.
Domāju ka spēšu atsaukt atmiņā dzirdēto un pielietot
Darbā.
Darbā, ģimenē.
Izmantot vingrinājumus un jaunās zināšanas, lai labāk vadītu savas emocijas un reakcijas stundu laikā.
praksē strādājot ar bērniem dārziņā, kā arī ģimenē ar bērniem
Pielietošu darbā biežāk apskaujoties ar bērniem
Pielietošu darbā
Savā  dzīvē, darbā.
Savā Soc. Pedagoga darbība ar skolēniem
Tēmas tiks izmantot sociālās zinības stundas, jo labi iederas jaunas programmas.
Izmantošu zināšanu nostiprināšanai prezentācijas. Darba lapas. Un, protams, darbs ar sevi - pārdomas, analīze...
Lietošu dzīvē un darbā

 


Kā Jūs kopumā vērtējat šo apmācību kursu?

Izcili!
Perfekti izstrādāts kurss.
Paldies, lektorēm.
Informācija ir ļoti noderīga, izmantošu darbā un savā ģimenē.
Ļoti labs kurss. Noderīgs.
Paldies!
Ļoti saturīgs kurss! Paldies!
Ļoti apmierināta esmu, gaidīšu nākošo iespēju tikties!
Labs līdzsvars starp teoriju, pieredzes apmaiņu un pašizziņu
Manuprāt, abas pasniedzējas ir ieguldījušas ļoti lielu darbu šo apmācību sagatavošanā.
Es vēlos šo kursu iziet klātienē. Lai dziļāk izprastu. Izspēlētu dažādas situācijas.
Teicami.
Kurss veiksmīgi saplānots. PALDIES!
Viss bija brīnišķīgi, jauka atmosfēra, jaukas vadītājas, jauka kompānija. Noteikti pasekošu līdz un iespējams ieplānošu piedalīties citos kursos! PALDIES!
Labi saplānots , noderīgs.
Ļoti apmierina
Milzīgs paldies! Šādus kursus ļoti novērtēju! Man ļoti patika! Šis apmācību kurss rosina sevi likt zem mikroskopa, lai padziļināti izpētītu, kā arī labāk izprast citus cilvēkus. Super noderīgi mājasdarbi!
Paldies lektorēm par pacietību!
Jā viss saprotams
Viss lieliski!
Ļoti labs
Viss bija ļoti labi saplānots secīgi pa tēmām, bija interesanti! Paldies!
Viss ļoti patika. Paldies Jums!
Tas bija ļoti plānveidīgs
Viss ir ļoti skaidri un saprotami paskaidrots.
Paldies vadītājām, ne vienmēr ir viegli tik ilgu laiku nosēdēt tiešsaistē
Viss bija labi, paldies
Papildinošs un pilns.
Superīgs
Apmācības kurss bija ļoti labs, vērtīgs.
Viss patika.
Pēdējo gadu labākie kursi. Paldies!
Viss ir lieliski saplānots un pārdomāts
Apmācību kurss ir labi saplānots, tikai nevajadzētu tos organizēt augusta beigās. parasti skolas darbā notiek intensīva mācību procesa sagatavošana.
Viss veiksmīgi
Izcili
Labi saplānots.
Viss patika! Paldies Jums!
Nodarbības bija pārdomātas un labi saplānotas.
Paldies, viss bija ļoti noderīgi īpaši pirms jaunā mācību gada, kā atgādinājums sev kā strādāt ar sevi
Kurss ir labi saplānots, tēmas ir interesantas un pielietojamas darbā.
Mazāk mājas darbu, mēs tomēr esam strādājoši.
Ļoti  vērtīgi kursi. Viss labi saplānots.
Paldies!
Paldies! Saņemta informācija ir ļoti noderīga.  
Patika. Ir labi. Paldies!
Mani viss apmierina