Stratēģiskā projekta “Kopā stipri!” mērķis ir jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Projekta pamata norises teritorija laika periodā no 2020-10-01 līdz 2024-04-30 ir Kurzeme un Latgale.

 

Projekta rezultāts ir sekmīga pēctecība - jaunieši ir izglītoti un zinoši demokrātijas kultūras jomā, spēj aktīvi darboties un tālāk nodot zināšanas. Projekta realizācijas laikā 20 izglītojošos pasākumos,  26 publiskās aktivitātēs, 4 iniciatīvās, 10 virtuālās vides aktivitātēs un to noslēdzot,  būs pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

 

Šajā mājaslapas sadaļā jūs atradīsiet informāciju par jaunākajiem notikumiem projekta ietvaros, noderīgu informāciju un iedvesmas stāstus kā arī uzzināsiet vairāk par pašu projektu un finansējuma avotu.

 

 

 

                               

 

 

 

 

Projektu “Kopā stipri!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

 

 

 

Mājaslapas restrukturizācija un pilnveidošana ir veikta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Par mājaslapas saturu atbild biedrība Mediācijas telpa