• aktīvi darbojušies divās kampaņās "Mazais 100-gades pilsonis

  • veiksmīgi realizējuši SIF 2019 - “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

  • izglītojuši skolotāju grupas  Gulbenē un Daugavpils novada 12 skolās nevardarbīgā komunikācijā, mobinga mazzināšanā, konfliktu risināšanā ar mediācijas metodē

  • apmācījuši Daugavpils novada 12 skolu jauniešus  vienaudžu mediācijā, kuras mērķis ir klausoties dzirdēt, reflektēt, cieņpildi komunicēt, pieņemt ikvienu dažādo un analizēt rīcība

  • apmācījuši profesionāļus, kuri ikdienā strādā ar mazaizsargātiem jauniešiem un viņu ģimenēm Daugavpils pilsētas Bāriņtiesā  nevardarbīgā komunikācijā, konfliktu risināšanā ar mediācijas metodē

  • izglītojušu Jēkabpils apvienoto skolu pedagogu kolektīvus pieņemšanas, sadarbības, komunikācijas, atbildības dalīšanas prasmē

  • kopā darbojušies ar audžugimenēm Vidzemē un Kurzemē, mācoties izprast un pieņemt "svešos" jauniešus, lai parādītu viniem iespēju lauku savai nākotnei