2021. gadā esam ieguvuši tiesības realizēt vēl vienu PuMPuRS projektu "Varu es, var ikviens! - 2" Daugavpilī - Daugavpils centra vidusskolā!

 

    Projekta mērķis – veicināt un paaugstināt PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešu riska grupa) jauniešu  motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē skolā, ģimenē un sabiedrībā. Projekta gaitā pievēršot jauniešu uzmanību uz pašmotivācijas, pašatbildības, pašcieņas vietu un lomu tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēles gaitās.

     Notiekot pozitīvām pārmaiņām jauniešu personību uzvedībās un attieksmēs, netieši pozitīvi ietekmēsies ģimenes locekļi, klases biedri, skolas biedri, skolotāji un ikviens cilvēks ar ko turpmāk jaunieši mijiedarbosies.

     Svarīga mūsdienu sabiedrībā ir bērna labizjūta skolā un ģimenē, kopā pavadītais laiks un nedalīta uzmanība bērna vajadzībām, tāpēc mēs esam uzsākuši aktīvu darbu ar jauniešiem, lai mācītos caur spēlēm, caur darīšanu, caur sarunām un ar piemēriem - lai labizjūta aug augumā!

     Mūsu profesionāļu komanda: Līga Strode, Linda Vingre, Lolita Terēze Nicmane, Maiga Brence, Laura Matule.

     Turpmāk vairāk informācijas varēsiet iegūt apmeklējot vietnes: www.facebook.com/MediacijasTelpa un mūsu Instagram kontā: Biedrība Mediācijas telpa

 

 

 

 

     2020.gada 29.jūlijā Biedrība Mediācijas telpa parakstīja līgumu par projekta “Varu es, var ikviens” īstenošanu ES fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Sadarbības partneris projekta realizācijā ir Daugavpils pilsētas 12.vidusskola.

 

     Projekta mērķis ir ar neformālās mācīšanās aktivitātēm, personības pilnveides pasākumiem, personīgo mērķu definēšanu un to sasaisti ar izglītību, radot iespēju pilnveidoties līdzdalības prasmēm, jaunieši darbosies 12 dažādās izglītojošās nodarbībās piecu mēnešu laikā.

     Kopīgi strādājot ar projekta komandas profesionāļiem, tiks pilnveidotas sociālās prasmes, tostarp arī draudzība un sadarbība, tiks stiprinātas un attīstītas pašizziņas un motivācijas spējas, paralēli izvērtējot PMP tēmas: cēloņi, riski un sekas. Kreatīvs un mērķtiecīgs kopīgs darbs ar jauniešiem palīdzēs sasniegt projekta mērķi – veicināt un paaugstināt PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešu riska grupa) jauniešu  motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē skolā, ģimenē un sabiedrībā. Projekta gaitā pievēršot jauniešu uzmanību uz pašmotivācijas, pašatbildības, pašcieņas vietu un lomu tālākās izglītības un profesionālās izvēles gaitās.

     Projekts savu aktīvo darbību turpina 2021. gada septembrī un plānots to noslēgt līdz 2021. gada decembrim, īstenojot 4 nodarbības robotikā un 8 pašizziņas un izglītojošo-motivējošās nodarbības.

 

 

Turpmāk vairāk informācijas varēsiet iegūt apmeklējot vietnes: www.facebook.com/MediacijasTelpa un mūsu Instagram kontā: Biedrība Mediācijas telpa

 

 

 

 

     2020.gada 29.jūlijā Biedrība Mediācijas telpa parakstīja līgumu par projekta “Varu es, var ikviens” īstenošanu ES fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Sadarbības partneris projekta realizācijā ir Daugavpils pilsētas 12.vidusskola.

     Projekta mērķis ir ar neformālās mācīšanās aktivitātēm, personības pilnveides pasākumiem, personīgo mērķu definēšanu un to sasaisti ar izglītību, radot iespēju pilnveidoties līdzdalības prasmēm, jaunieši darbosies 12 dažādās izglītojošās nodarbībās piecu mēnešu laikā. Kopīgi strādājot ar projekta komandas profesionāļiem, tiks pilnveidotas sociālās prasmes, tostarp arī draudzība un sadarbība, tiks stiprinātas un attīstītas pašizziņas un motivācijas spējas, paralēli izvērtējot PMP tēmas: cēloņi, riski un sekas. Kreatīvs un mērķtiecīgs kopīgs darbs ar jauniešiem palīdzēs sasniegt projekta mērķi – veicināt un paaugstināt PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešu riska grupa) jauniešu  motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē skolā, ģimenē un sabiedrībā. Projekta gaitā pievēršot jauniešu uzmanību uz pašmotivācijas, pašatbildības, pašcieņas vietu un lomu tālākās izglītības un profesionālās izvēles gaitās.

     Kopā ar jauniešiem darbosimies praktiskās nodarbībās, kurās ar dažādiem kreatīviem uzdevumiem, diskusijām, lomu spēlēm, skeču veidošanas tēmām, kas skar emociju, dusmu, uzvedības kontroli un  komunikāciju un strīdu risināšanu.  Praktiskās aktivitātes tiks īstenotas arī  izmantojot dažādus telpu un galda spēļu rīkus, tādējādi attīstot pašvērtējumu, pašvadību, pašdisciplīnu, pašefektivitāti, pašatbildību skolēnos. Nav noslēpums, ka skola, no viena puses, veicina ar sasniegumu pieprasījumu un atzīmju izlikšanu  izlases procesu, kurā skolēns bieži spēj iederēties tikai ar egoismu vai darbojoties ar elkoņiem. No otras puses, skolā veido klašu un mācību grupu kopienu, kas orientējas uz to, ka sociālās vērtības un attiecības ir jāapgūst un tās ir jāīsteno dzīvē. Lai attīstītu pašefektivitāti, nepieciešams izvērtēt līdzšinējos veiksmīgas darbošanās nosacījumus. Jaunieši, projekta aktivitāšu ietvarā, mācīsies apliecināt sevi un būt sociāli kompetentiem. Atbildīgs uzdevums ir uzdevums ir sagatavot viņus sabalansētai darbībai, kad darbība iegūst jēgu, ne tikai īstenojot savu vajadzību realizāciju, bet arī integrējot to sabiedrības kontekstā.

      Jauniešiem būs iespēja darboties arī robotikas jomā. Tehnoloģijas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tās iekļaujas dažādās nākotnes profesijās un ir kā atsevišķās profesijas, kuru izvēli jaunieši var veikt. Robotikas spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot jaunieši mācīsies loģiski un radoši domāt. Neformāli papildus iepazīs nezināmo no tādiem priekšmetiem kā matemātika, ģeometrija, fizika. Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē. Robotika ir jāapgūst katram nākotnes profesijas kārotājam. Tas ir vieglāk nekā mēs domājam, ir jānāk un jāizmēģina.

     PMP riska grupas jaunieši tiks iesaistīti aktivitātēs ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Nodarbības norisināsies Daugavpils 12.vidusskolā, kopā strādājot ar 12 jauniešiem, no kuriem ir plānoti 7 PMP grupas jaunieši.

     Jau novembrī esam ieplānojuši sākt aktīvi kopdarboties. Laiks: 16.,23.,30.novembris pl.15:00 - 18:00, vieta: Daugavpils 12.vidusskola.

     Mūsu profesionāļu komanda: Līga Strode, Linda Vingre, Lolita Terēze Nicmane, Jānis Strods.

     Turpmāk vairāk informācijas varēsiet iegūt apmeklējot vietnes: http://mediacija.aikp.lv/ ; www.facebook.com/MediacijasTelpa un mūsu Instagram kontu: Biedrība Mediācijas telpa